การปักเสื้อผ้าจากคอมพิว​เตอร์

การปักเสื้อผ้าจากคอมพิว​เตอร์

คนส่วนมากมีความสามารถ​ในการเย็บปักถักร้อย​ หรือบางคนก็ชอบเป็นงานอดิเรก​บางคนชอบจนต้องไปเข้าคอร์ส​เรียน​เพื่อให้มีฝีมือ​ในการเย็บปักถักร้อย  ​หลายสถาน​บันเปิดสอนหรือแม้แต่โรงเรียน​ก็ยัง มีวิชาการ​การงาน​อาชีพ​ สอนเย็บ​ผ้าปักเสื้อผ้า​ด้วยมือ​จะใช้​อุปกรณ์​ในการเย็บปักชื่อแต่วิธี​จะค่อยข้างยากและใช้ความระเอียด​อย่างมาก  เพื่อให้ตัวอักษร​หรือภาพ​ที่เราปักออกมาสวยงาม​ตามแบบ

คอมพิวเตอร์​จึงมีส่วนเข้ามาทำให้​การเย็บปักถักร้อย 

​ง่ายขึ้นลดเวลาลงและสวยงาม​ตัวอักษร​ตรงตามแบบที่โปรแกรม​คอมพิวเตอร์​ตั้งไว้  ​เป็น​การพัฒนา​การของการปักเสื้อผ้า​จากคอมพิว​เตอร์​หรือแม้แต่การเย็บเสื้อผ้าการออกแบบตัดชุดต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์​ก็ยังสามารถ​ออกแบบเสื้อผ้าให้สวยงาม​ได้ เพียงแค่ มีคอมพิวเตอร์​ เมื่อก่อนการปักชื่อในชุดนักเรียน ​หรือชุดต่างๆจะต้องใช้เวลารอนาน  ถ้าเป็น​ช่วงเปิดเทอม​ใหม่ ๆยิ่ง​ต้องรอนาน​เป็น ​1ถึง​ 2วัน

ถึง​จะได้ไปรับเสื้อที่นำไปปักชื่อ ​แต่ปัจจุบัน​เมื่อมีการปักเสื้อผ้า​จากคอมพิว​เตอร์​เราสามารถ​นั่งรอรับเสื้อ  ที่นำมาปักได้เพียง10 ถึง20นาทีเท่านั้น ส่วนใหญ่​จะเห็นเครื่อง​ปักเสื้อผ้าจากคอมพิว​เตอร์​ใน​ร้านขายชุดนักเรียน​หรือชุดข้าราชการ​ต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญ​กับร้านขายชุดนักเรียน​เป็นอย่าง​มาก  เพราะเมื่อขายชุดนักเรียน​แล้วจะต้องมีการปักชื่อในชุดนักเรียน​ด้วย​ โดยบ้างร้านก็ จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของการปักชื่อ

แต่ถ้าซื้อชุดมาจาก​ที่อื่นก็จะเก็บค่าปักชื่อในราคาตัวละ40บาท ซึ่งถ้าเราเป็​นผู้นำเสื้อมาปักก็ถือว่าคุ้มค่า​และสะดวก​ขึ้น ไม่ต้อง​เสีย​เวลาในการนำมาปักและกลับมารับเสื้ออีกแค่นั่งรอ 10 ถึง ​20นาที​ก็ได้รับเสื้อที่มาปักแล้ว

คนที่มีอาชีพ​ปักเสื้อขายก็สะดวกแค่พิมพ์​ชื่อในคอมพิวเตอร์  ​แล้วเชื่อมโปรแกรม​ใส่กับเครื่องจักร​ ที่มีด้ายปักชื่อลงในเสื้อนักเรียน​หรือรวดลายต่าง ๆ ลงง่ายกว่าเมื่อก่อนที่ต้องมานั่งปัก ไม่ได้พักผ่อน​นั่งนานๆก็ทำให้​ปวดหลัง​เสีย​สุขภาพ ปัจจุบัน​แค่พิมพ์​แล้วก็กดให้​คอมพิวเตอร์​ทำงาน​เราก็ได้พักอีกอย่าง​ประหยัด​ด้าย

เพราะบางครั้​งการปักเองจะเปลืองด้าย  แต่ข้อเสีย​ของ​การใช้คอมพิวเตอร์​ปักก็ต้องมีความระวัง​การพิมพ์​ชื่อหรือตัวอักษร​ผิดเพราะถ้าเราพิมพ์​ผิด​แล้ว​กดให้​คอมพิวเตอร์​ทำงาน​การปักของ​เครื่อง​จักร​จะหยุด​การ​ทำงาน​ไม่ได้ต้องปักจนเสร็จ​ถึง​ตัดด้ายและแกะออกมาปักใหม่​ ถ้าปักด้วยมือเราปัก​ผิดแก้แค่ตัว​อักษร​เดียว​ที่ผิดได้​แต่ทั้งหมดการปักด้วย​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์  ก็​มี​ประโยชน์​และสะดวก​ทำให้​มีลูก​ค้า​และคนนิยม​การปักผ้าแบบนี้ตัวอักษร​สวยตามแบบที่ต้องการได้