ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันเวลา DATE & TIME ทีน่าสนใจในภาษา PHP

Published / by admin

ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา (DATE & TIME) นี้.

เป็นข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจในการพัฒนาเว็ปไซต์ด้วย PHP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม การเขียนสคริปต์ต่างๆ โดยมีการทำงานหลากหลายรูปแบบที่ต้องอาศัยฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันเวลา เช่น ทำบันทึกการเข้า-ออกเวลาทำงาน , การบันทึกวันหยุดต่างๆ เป็นต้น

time() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการอ่านค่าวันเวลา ณ ปัจจุบัน ค่าที่ได้จากฟังก์ชั่นที่จะอยู่ในรูปแบบ timestamp ซึ่งส่วนมากผู้ใช้งานจะนำไปพัฒนาต่อยอดใช้กับฟังก์ชั่นอื่นๆต่อไป

strtotime() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แปลงค่าจากสตริงให้เป็นข้อมูลวันเวลาในรูปแบบ timestamp ซึ่งรูปแบบสตริงนั้นต้องเขียนในรูปแบบที่ทำให้แปลงค่าได้ นั่นคือต้องเขียนแบบ Month/Date/Year ซึ่งถ้าแปลงไม่ได้ ตัวโปรแกรมจะส่งค่า false กลับมา เช่น

$timestamp = strtotime(“12/31/2010”);

$timestamp = strtotime(“31 December 2010”); //OK ทั้งสองค่านี้คือเป็น true อ่านค่าออกมาได้

ฟังก์ชั่นในการอ่น และตรวจสอบวันเวลา

getdate([timestamp]) เป็นการอ่านค่าบางส่วนของวันเวลา ตามแต่เราจะกำหนดว่าจะอ่านค่าใด โดยอ้างอิงจากค่า timestamp ซึ่งถ้าไม่กำหนด จะอ่านค่าวันเวลา ณ ปัจจุบันเป็น default แต่หากมีการกำหนด อาจใช้ค่าจากฟังก์ชั่น strtotime() ได้เช่นกัน ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่นนี้ จะส่งค่าคืนมาเป็น อาร์เรย์แบบ Key/Value ซึ่งค่า Key ในการอ่านข้อมูลจะมีดังนี้

Key => seconds คือ “วินาที” มีค่าตั้งแต่ 0-59

Key => minutes คือ “นาที” มีค่าตั้งแต่ 0-59

Key => hours คือ “ชั่วโมง” มีค่าตั้งแต่ 0-23

Key => mday คือ “วันที่” มีค่าตั้งแต่ 1-31

Key => wday คือ “ลำดับของวันในรอบสัปดาห์” มีค่าตั้งแต่ 0-6 (อาทิตย์-เสาร์)

Key => mon คือ “ลำดับของเดือนในรอบปี” มีค่าตั้งแต่ 1-12

Key => year คือ “ปี” เป็นเลขสี่หลักเช่น 2020

 

Key => yday คือ “ลำดับของวันในรอบปี” มีค่าตั้งแต่ 0-365

Key => weekday คือ “ชื่อวัน” มีค่าตั้งแต่ Sunday-Saturday

Key => month คือ “ชื่อเดือน” มีค่าตั้งแต่ January-December

ตัวอย่าง

$d = getdate();

echo $d[‘mday’].”-“.$d[‘month’].”-“.$d[‘year’];

//ผลลัพธ์คือ 15-January-2020

ฟังก์ชั่นในการกำหนดรูปแบบวันเวลา

วันเวลาสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบดังนี้

date(รูปแบบวันเวลา[,timestamp]) โดยต้องระบุวันเวลาที่ต้องการใน timestamp หรือถ้าไม่กำหนด จะนับเวลาปัจจุบันแทน

อักขระใช้แทน “วัน” และ “สัปดาห์”

d – แทนวันที่ของเดือน เป็นเลข 2 หลัก เช่น 01,03,15

j – แทนวันที่ของเดือนแบบไม่มี 0 นำหน้า เช่น 1,3,15

D – แทนวันในแต่ละสัปดาห์แบบย่อ เช่น Sun, Mon, Tue

l – ตัว L พิมพ์เล็ก ใช้แทนวันในรอบสัปดาห์แบบชื่อเต็ม Sunday, Monday…

ทำไมเราต้องใช้ github

Published / by admin

ในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพลิเคชัน

เมื่อมีโปรแกรมเมอร์หลายคนสิ่งที่อาจจะเกิดความยุ่งยาก คือโปรแกรมเมอร์เกิดเขียนโปรแกรมซ้ำซ้อนกัน ทำให้โค้ดที่เขียนไว้ไม่อัพเดต และอาจเกิดเรื่องกินแหนงแคลงใจกันในหมู่โปรแกรมเมอร์ก็ได้ github จะช่วยลดปัญหาด้านการเขียนโปรแกรมซ้ำซ้อนกัน

โดย github เป็นโปรแกรมด้านเวอร์ชันคอนโทรล ที่ช่วยควบคุม process การทำงานระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมหลายคนให้ควบรวมเข้ามาเป็นโปรเจ็คเดียวกันก็ได้ โดยสมาชิกในทีมสามารถเขียนโปรแกรมในไฟล์เดียวกัน และสามารถ merge รวมกัน โดยพูดคุยกันก่อนที่จะอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปบน github ได้

เพื่อประโยชน์การทำงานเป็นโปรเจ็ค แต่ว่าการจะใช้โปรแกรมนี้เราต้องรู้คำสั่งพื้นฐานบ้างเล็กน้อยสำหรับการเขียนโปรแกรมในการ ดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์จาก repository ลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานของ github คือเราต้องสร้าง repository เข้าไปก่อนและพยายามแบ่งหมวดหมู่การทำงานคล้ายๆ กับการสร้าง folder ใน windows และจากนั้นก็ copy link ที่เป็น repository ให้กับโปรแกรมเมอร์แต่ละคนได้ใช้งาน

Github เป็นโปรแกรมด้านการแชร์ไฟล์ (โค้ด) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานของคนหลายคน ทำงานร่วมกันได้แบบไหลลื่น

มันเป็นโปรแกรมด้านการใช้งาน เวอร์ชันคอนโทรลที่ควบคุมการเขียนโปรแกรมของนักพัฒนาโปรแกรมที่มากกว่าหนึ่งคนในการเขียนโปรเจ็คต์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่นทีมนักพัฒนาโปรแกรมต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บหนึ่ง แต่ก็ต้องมีการตกลงขอบเขตของการเขียนว่า ผู้เขียนจะเขียนไปถึงส่วนไหน หรือในทางปฏิบัติอาจจะแยกกันเขียนคนละหน้าเว็บก็ได้

จากนั้นเมื่อทำการเขียนโปรแกรมที่เครื่องตัวเองเสร็จแล้ว ก็ให้ทำการอัพโหลด push file ของเครื่องตัวเองขึ้นไปที่ repository ในขณะที่การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก repository ลงสู่เครื่องตัวเองเรียกว่า pop 

ข้อดีของ github มีหลายอย่างมากๆ แต่ว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า ทำไมเราไม่ใช้ระบบ dropbox หรือระบบ cloud system  ก็เพราะว่าในการทำงานของ dropbox หรือระบบ cloud ไม่สามารถล็อกหรือแจ้งเตือนได้ว่าไฟล์ที่อยู่บนเว็บมีการดำเนินการแก้ไขอยู่หรือไม่ 

ไม่เหมือนกับ github ที่เหมือนกับมีการ synchronize โค้ดอยู่ตลอดเวลา หากว่าโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งแก้ไขโค้ด ทางสมาชิกรายอื่นจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์ที่ซ้ำซ้อนกัน

และข้อดีคือมันมีตัวช่วย หรือ document ในการแนะนำการใช้งานว่าแต่ละเมนู แต่ละคำสั่งมีการใช้งานอย่างไร ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นมาไม่น้อย ถึงแม้ว่าเราจะใช้ command line ในการอัพโค้ดหรือดาวน์โหลดโค้ดก็ตาม

สุดท้ายนี้การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการควบคุมเวอร์ชันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าทีมในการออกแบบ,วางแผนเพื่อให้การทำงานของทุกคนในทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปักเสื้อผ้าจากคอมพิว​เตอร์

Published / by admin

การปักเสื้อผ้าจากคอมพิว​เตอร์

คนส่วนมากมีความสามารถ​ในการเย็บปักถักร้อย​ หรือบางคนก็ชอบเป็นงานอดิเรก​บางคนชอบจนต้องไปเข้าคอร์ส​เรียน​เพื่อให้มีฝีมือ​ในการเย็บปักถักร้อย  ​หลายสถาน​บันเปิดสอนหรือแม้แต่โรงเรียน​ก็ยัง มีวิชาการ​การงาน​อาชีพ​ สอนเย็บ​ผ้าปักเสื้อผ้า​ด้วยมือ​จะใช้​อุปกรณ์​ในการเย็บปักชื่อแต่วิธี​จะค่อยข้างยากและใช้ความระเอียด​อย่างมาก  เพื่อให้ตัวอักษร​หรือภาพ​ที่เราปักออกมาสวยงาม​ตามแบบ

คอมพิวเตอร์​จึงมีส่วนเข้ามาทำให้​การเย็บปักถักร้อย 

​ง่ายขึ้นลดเวลาลงและสวยงาม​ตัวอักษร​ตรงตามแบบที่โปรแกรม​คอมพิวเตอร์​ตั้งไว้  ​เป็น​การพัฒนา​การของการปักเสื้อผ้า​จากคอมพิว​เตอร์​หรือแม้แต่การเย็บเสื้อผ้าการออกแบบตัดชุดต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์​ก็ยังสามารถ​ออกแบบเสื้อผ้าให้สวยงาม​ได้ เพียงแค่ มีคอมพิวเตอร์​ เมื่อก่อนการปักชื่อในชุดนักเรียน ​หรือชุดต่างๆจะต้องใช้เวลารอนาน  ถ้าเป็น​ช่วงเปิดเทอม​ใหม่ ๆยิ่ง​ต้องรอนาน​เป็น ​1ถึง​ 2วัน

ถึง​จะได้ไปรับเสื้อที่นำไปปักชื่อ ​แต่ปัจจุบัน​เมื่อมีการปักเสื้อผ้า​จากคอมพิว​เตอร์​เราสามารถ​นั่งรอรับเสื้อ  ที่นำมาปักได้เพียง10 ถึง20นาทีเท่านั้น ส่วนใหญ่​จะเห็นเครื่อง​ปักเสื้อผ้าจากคอมพิว​เตอร์​ใน​ร้านขายชุดนักเรียน​หรือชุดข้าราชการ​ต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญ​กับร้านขายชุดนักเรียน​เป็นอย่าง​มาก  เพราะเมื่อขายชุดนักเรียน​แล้วจะต้องมีการปักชื่อในชุดนักเรียน​ด้วย​ โดยบ้างร้านก็ จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของการปักชื่อ

แต่ถ้าซื้อชุดมาจาก​ที่อื่นก็จะเก็บค่าปักชื่อในราคาตัวละ40บาท ซึ่งถ้าเราเป็​นผู้นำเสื้อมาปักก็ถือว่าคุ้มค่า​และสะดวก​ขึ้น ไม่ต้อง​เสีย​เวลาในการนำมาปักและกลับมารับเสื้ออีกแค่นั่งรอ 10 ถึง ​20นาที​ก็ได้รับเสื้อที่มาปักแล้ว

คนที่มีอาชีพ​ปักเสื้อขายก็สะดวกแค่พิมพ์​ชื่อในคอมพิวเตอร์  ​แล้วเชื่อมโปรแกรม​ใส่กับเครื่องจักร​ ที่มีด้ายปักชื่อลงในเสื้อนักเรียน​หรือรวดลายต่าง ๆ ลงง่ายกว่าเมื่อก่อนที่ต้องมานั่งปัก ไม่ได้พักผ่อน​นั่งนานๆก็ทำให้​ปวดหลัง​เสีย​สุขภาพ ปัจจุบัน​แค่พิมพ์​แล้วก็กดให้​คอมพิวเตอร์​ทำงาน​เราก็ได้พักอีกอย่าง​ประหยัด​ด้าย

เพราะบางครั้​งการปักเองจะเปลืองด้าย  แต่ข้อเสีย​ของ​การใช้คอมพิวเตอร์​ปักก็ต้องมีความระวัง​การพิมพ์​ชื่อหรือตัวอักษร​ผิดเพราะถ้าเราพิมพ์​ผิด​แล้ว​กดให้​คอมพิวเตอร์​ทำงาน​การปักของ​เครื่อง​จักร​จะหยุด​การ​ทำงาน​ไม่ได้ต้องปักจนเสร็จ​ถึง​ตัดด้ายและแกะออกมาปักใหม่​ ถ้าปักด้วยมือเราปัก​ผิดแก้แค่ตัว​อักษร​เดียว​ที่ผิดได้​แต่ทั้งหมดการปักด้วย​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์  ก็​มี​ประโยชน์​และสะดวก​ทำให้​มีลูก​ค้า​และคนนิยม​การปักผ้าแบบนี้ตัวอักษร​สวยตามแบบที่ต้องการได้

ข้อเสียที่มาจาการใช้คอมพิวเตอร์

Published / by admin

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทุกวันนี้

คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเพียงใด เพราะการทำงานเกือบทุกอย่างมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งามคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงการคิดบัญชีก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อการจัดเก็บข้อมูลแทนการจดบันทึกลงสมุด

เพราะเมื่อเวลาผ่านไป เราจะมาหาข้อมูลย้อนหลังได้ยากมากซึ่งข้อมูลอาจสูญหายได้ แต่หากเรามีการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ต่อให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เราก็สามารถหาข้อมูลกลับมาได้ในพริบตา

ยิ่งปัจจุบันมีความเร็วของอินเตอร์เน็ตมาเป็นตัวช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้มากขึ้นนอกจากการพิมพ์งาน นั่นยิ่งทำให้ผู้คนยิ่งติดอยู่กับการใช้งานคอมฯกันมากขึ้น

ดังนั้นวันนี้เราจะมาหาข้อเสียของการใช้งานคอมฯมาฝากกันว่ามีอะไรบ้าง

 1. สำหรับคนที่นั่งเล่นคอมฯเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคอมฯเพื่อความบันเทิง หรือเป็นการใช้งานคอมฯเพื่อการทำงานก็ตาม หากเราต้องนั่งหน้าคอมเป็นเวลานานๆ นั้น ผลเสียที่ตามมาอันดับแรกคือปัญหาเกี่ยวกับสายตา เพราะสายตาของเราจะต้องเพ่งคอมฯอยู่ตลอดจะทำให้สายตาของเราอ่อนล้า และหากยังมีการใช้งานต่อเนื่องไม่หยุดพักจะมีผลกระทบกับสายตาทำให้เกิดปัญหาสายตาสั้นได้
 2. และอีกอย่าที่เป็นปัญหาอย่างมากสำหรับคนที่ต้องนั่งหน้าคอมฯเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า และหลายคนมีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดเอว ปวดไหล่ ปวดแขน  ปวดหลังตามมาด้วย ซึ่งหลายคนในปัจจุบันต่างก็เป็นโรคออฟฟิตซินโดม เพราะการที้ต้องนั่งทำงานนานต่อหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปนั่นเอง
 3. การที่เราอยู่แต่หน้าคอมฯนานเกินไปทำให้เราหมดเวลาไม่ได้ใช้ไปใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนอื่นๆ จะทำให้เราขาดการเข้าสังคม และเพื่อนก็จะเริ่มลดลงโดยที่เราไม่ทันสังเกตเหตุเพราะเรามัวแต่เอาเวลาทั้งหมด ให้หมดไปกับการอยู่กับคอมพิวเตอร์มากเกินไป 
 4. การที่เรานั่งอยู่กับคอมฯนานมาเกินไปจะทำให้เราอ้วน เพราะเราแทบจะไม่ได้ขยับร่างกายไปทางไหนเลย นอกจากการนั่งจ้องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ดังนั้นเวลากินเราก็จะนำมานั่งกินหน้าคอมฯ กินเสร็จก็เล่นคอมฯต่อ ทำให้ร่างกายไม่ได้มีการเผาผลาญอะไรเพราะแทบไม่ได้ขยับร่างกายจึงเป็นที่มาของโรคอ้วน ซึ่งคำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจริงเพราะเรามักจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคอ้วนนั้นเมื่อมีการสอบถามประวัติการใช้ชีวิตย้อนหลังทุกคนต่างก็บอกว่าไม่ได้ออกกำลังกายเพราะมัวนั่งอยู่แต่หน้าคอมฯกันทั้งนั้น

โปรแกรมสำคัญสำหรับงานพิมพ์เอกสาร

Published / by admin

Program Microsoft Word โปรแกรมสำคัญสำหรับงานพิมพ์เอกสาร

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโปรแกรมสามัญประจำออฟฟิศอย่างไมโครซอฟเวิร์ด เป็นโปรแกรมสำคัญที่ต้องมีในทุกที่ทำงาน ทุกบริษัท หรือแม้กระทั่งทุกบ้าน ซึ่งในบริษัทนั้นต้องใช้ของแท้อย่างแน่นอน เพราะถ้าใช้ของปลอม ของเถื่อนไม่มีลิขสิทธิ์ อาจโดนจับและโดนปรับหลายบาทอยู่ ไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน อาชีพที่เหมาะกับโปรแกรมนี้ก็ได้แค่ พนักงานออฟฟิศ พนักงานธนาคาร เสมียน เลขานุการ พนักงานขายทำใบเสนอราคา ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ เรียกว่าครอบคลุมในทุกอาชีพเลย

โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดนั้นเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย พิมพ์บทความมากๆ มีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันที่เอื้อต่อการพิมพ์ งานพิมพ์ มีระบบตรวจสอบการสะกดคำผิดแบบอัตโนมัติให้ด้วย เพื่อช่วยให้งานพิมพ์ของคุณมีคุณภาพไม่ตกหล่นเสียหาย

ไมโครซอฟท์เวิร์ดเป็นโปรแกรมที่มีมานานหลายเวอร์ชั่นแล้ว

ที่เห็นจะใช้กันคล่องๆมากๆก็เป็นเวอร์ชั่น 2003, 2007, 2010 และ 2013 แต่ละเวอร์ชั่นที่อัพเกรดเพิ่มขึ้นมาก็ได้เพิ่ม feature ดีๆต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้คล่องและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแถบเครื่องมือ format การตกแต่งที่สวยงามกว่าเดิม หรือ template ชุดต่างๆที่เราใช้งานบ่อยๆ เช่น invoice, ใบกำกับภาษี ใบวางบิล, จดหมายธุรกิจ, โบรชัวร์สินค้า, เรซูเม่ สมัครงาน เป็นต้น

ปัจจุบันมี feature เพิ่มขึ้นมาคือสามารถใส่ตารางและบวกเลขในตารางได้ทันที

อาจจะไม่ได้ดีเท่า Microsoft Excel โปรแกรมคิดคำนวณใส่สูตรได้ ที่ละเอียดกว่า เรายังสามารถใช้คำสั่งเพิ่มเลขหน้าแบบอัตโนมัติได้เลย ทำให้จัดหมวดหมู่ สารบัญได้ง่ายขึ้น หากเป็นงานเอกสารที่มีหลายหน้า

มีฟังก์ชั่นค้นหาคำ และแทนที่คำ หากเราคิดว่าจะเปลี่ยนเนื้อหาที่เราพิมมีฟังก์ชั่นค้นหาคำ และแทนที่คำ หากเราคิดว่าจะเปลี่ยนเนื้อหาที่เราพิมพ์ มีฟังก์ชั่น Header Footer สำหรับทำส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสาร หรือจดหมายให้เป็นแพทเทิร์นที่เราใช้ประจำ จะได้ไม่ต้องมาคอยนั่งพิมพ์บ่อยๆได้

เราสามารถเปลี่ยน font เปลี่ยนสีตัวหนังสือได้ตามต้องการสำหรับนำเสนองานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ถึงแม้หลักๆเรามักจะใช้สีดำก็ตาม แต่การมี option ให้เลือกมากๆ ก็ดีกว่าไม่มีเลย

คอมพิวเตอร์-ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Published / by admin

สำหรับนักเขียนโปรแกรมหลายคน คงจะเริ่มรู้จักคำว่า data science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลกันมา 2-3 ปีแล้ว ในวงการนักเขียนโปรแกรม นอกจากการเขียน web programming แล้ว เช่นภาษาด้าน java, Microsoft dotnet ฯลฯ

เรื่องโปรแกรมที่จัดการฐานข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

เพราะว่าฐานข้อมูล ก็คือแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลภายในระบบที่เราสนใจ ฐานข้อมูลมีหลายค่าย หลายบริษัททั้ง oracle,ms sql server, my sql, db2, netteza

และด้วยความที่โลกยุคปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ หรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลออนไลน์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ให้ได้ เช่นข้อมูลการล็อกอิน,ล็อกเอาต์ออกจาก facebook, ประวัติการแชท การพูดคุย

ทำให้เทคโนโลยีเรื่อง big data หรือการจัดการข้อมูลขนาดมหึมา เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ทั้งนี้ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จะมีอยู่สามสาขาอาชีพคือ data scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, data engineer นักวิศวกรรมข้อมูล, data analyst นักวิเคราะห์ข้อมูล 

ซึ่งทั้งสามสาขาอาชีพนี้จะมีความแตกต่างกัน ตาม บทบาทและการนำ data ไปใช้งาน 

หลักของการนำ data ขนาดใหญ่มาใช้งานคือ data นั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ และไม่เป็น data ที่มีความซับซ้อนกัน กระบวนการทำให้ data มีความเป็นระเบียบ คือการทำ data cleansing 

การทำ data cleansing มีกระบวนการหลักๆอยู่สี่ขั้นตอนคือ 1.จัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นประเภทเดียวกัน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3.การลดความซับซ้อนกันของข้อมูล 4.วิเคราะห์คุณภาพของข้อมูล-การนำข้อมูลไปใช้

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สิ่งไหนที่เป็นหลักของข้อมูลขนาดใหญ่คือ 

1.ขนาดของข้อมูล หรือ Volume big data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากหลายแหล่ง เช่นมาจาก facebook, email,line เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากสื่อโซเชียลทั้งหมด 

2.การแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ แน่นอนว่าความเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากบริษัทสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความน่าจะเป็นของผู้บริโภคได้เร็ว บริษัทนั้นก็จะได้เปรียบเพราะว่าจะออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ 

3.ด้วยความที่บางครั้งข้อเสนอแนะจากลูกค้า อาจจะมาจากหลายแหล่ง และเป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบ เช่นการให้ความเห็นของการใช้งานสินค้า ทางองค์กรจะต้องพยาพยามเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ให้ได้ เช่น ข้อมูลประเภทเสียงมาจากโทรศัพท์, วิดีโอคอล, ข้อมูลจากอีเมล์, facebook, line

สำหรับรายได้ของผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ทั้งสามอาชีพที่กล่าวมา หากว่ามีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป (intermediate) อาจจะมีเงินรายได้มากกว่า 5-6 หลัก ดังนั้นในยุคของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการด้านข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นเทรนด์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนแปลงโลกในทุกวันนี้ 

เราอาจสรุปถึงความสำคัญของ การจัดการข้อมูลจขนาดใหญ่คือ 1.ช่วยลดค่าใช้จ่าย,2.ลดเวลา,3.เกิดการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ,4.ช่วยให้เข้าพฤติกรรมของลูกค้า

ขั้นตอนของการกำหนดนโยบายการใช้งาน

Published / by admin

ในตัวอย่างเราจะกำหนดนโยบายเพื่อแสดงหน้าจอเดสก์ท็อปด้วยภาพกราฟฟิกที่กำหนดไว้ และการแมปไดรฟ์เพื่อแชร์โฟลเดอร์ข้อมูลในการทำงานร่วมกัน มีขั้นตอนดังนี้

 1. เริ่มต้นให้คลิกขวา GPO ที่ต้องการกำหนดนโยบาย และเลือกคำสั่ง Edit
 2. จะแสดงหน้าต่าง Group Policy Management Editor สำหรับกำหนดนโยบายต่างๆ ให้เลือก [User Configuration] \ Administrative Templates \ Desktop \ Desktop จะแสดงหัวข้อในการ Setting ด้านขวา
 3. ก่อนอื่นให้กำหนดภาพกราฟฟิกที่จะแสดงบนหน้าเดสก์ท็อป โดยดับเบิลคลิกหัวข้อ Enable Active Desktop เพื่อจัดการหน้าจอเดสก์ท็อป
 4. จะแสดงหน้าต่าง Enable Active Desktop ให้คลิกเลือก Enable และคลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 5. จะกลับมาหน้าต่าง Group Policy Management Editor ที่หัวข้อ Enable Active Desktop จะมีสถานะเป็น Enabled จากนั้นดับเบิลคลิกที่หัวข้อ Desktop Wallpaper เพื่อกำหนดภาพกราฟฟิกพื้นหลัง (วอลเปเปอร์) บนเดสก์ท็อป
 6. สร้างไฟล์ภาพพื้นหลัง เช่น จะใช้ภาพวิวหรือภาพผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทก็ได้ จากนั้นบันทึกไฟล์ชื่อ (ตัวอย่าง) siam2019.jpg เก็บไว้โฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ ซึ่งเครื่องไคลเอนต์จะนำภาพจากโฟลเดอร์ที่แชร์นี้ไปแสดงเป็นวอลเปเปอร์บนเดสก์ท็อป
 7. ที่หน้าต่าง Desktop Wallpaper ให้เลือก Enable และกำหนด Wallpaper Name เป็นที่อยู่ของไฟล์ภาพที่แชร์ไว้ในข้อ 6 จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 8. กลับมาที่หน้าต่าง Group Policy Management Editor สังเกตดูที่หัวข้อ Desktop Wallpaper มีสถานะเป็น Enable
 9. ต่อไปจะเป็นการแชร์โฟลเดอร์ที่ใช้ทำงานโดยการแมปไดรฟ์ในหน้าต่าง Group Policy Management Editor ให้เลือก [User Configuration] > Preferences > Windows Setting > Drive Maps และคลิกขวาที่หน้าจอด้านขวาและเลือกคำสั่ง New > Mapped Drives
 10. ปรากฏหน้าต่าง New Drive Properties ที่ช่อง Action: ให้เลือก Create, ที่ช่อง Location: ให้พิมพ์ชื่อแชร์โฟลเดอร์ลงไป ยกตัวอย่างเช่น \\ Capricorn \ data \ office และที่ช่อง Drive Letter: ให้เลือกไดรฟ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 11. กลับมาที่หน้าต่าง Group Policy Management Editor ที่หัวข้อ Drive Maps จะแสดงรายละเอียดการแมปไดรฟ์โฟลเดอร์ข้อมูลที่แชร์ให้ทำงานร่วมกัน
 12. ปิดหน้าต่าง Group Policy Management Editor นโยบายที่กำหนดไว้จะถูกบันทึกใน GPO

กล้องวงจรปิดเป็นเทคโนโลยียอดฮิตที่กำลังนิยม

Published / by admin

การใช้กล้องวงจรปิดในสมัยนี้เรียกว่าเป็นที่นิยมกันมาก เพราะเป็นการจับการเคลื่อนไหวต่างๆที่เราไม่รู้และเป็นการป้องกันภัยในเวลาที่เราไม่อยู่เพื่อเป็นหลักฐานต่างๆให้กันเรานั่นเอง ซึ่งการติดกล้องวงจรปิดมีทั้งดีและไม่ดี เพราะมีการถกเถียงกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจของพวกเขา เนื่องจากต้องคอยเฝ้าระวังวีดีโอต่างๆเหล่านั้นเอง ซึ่งพวกเขามองว่ามันไม่เหล่าสม 

แต่อย่างไรก็ตามกล้องวงจรปิดก็มีการป้องกันกับเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี เพราะกล้องวงจรปิดมีข้อดีนั้นก็คือป้องกันการเกิดอาชญากรรมซึ่งเป็นการแก้ไขในเรื่องของการเกิดอาชญากรรม แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ส่วนที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่มันกลับกลายเป็นปัญหาเช่นกัน เพราะกล้องวงจรปิดแบบนี้มันทำให้พวกโจรหรือพวกก่อการร้าย มีการระวังตัวเป็นพิเศษ หรืออาจจะรู้จุดในการก่อเหตุได้นั่นเอง และประชากรก็บางส่วนก็ไม่ชอบที่กล้องจะเป็นการเฝ้ามองเพราะมันเป็นเสมือนการรุกรานในการใช้ชีวิตของพวกเขานั่นเอง

กล้องวงจรปิดมีราคาที่สูงขึ้นตามกระแส

หากเราติดกล้องวงจรมากเกินไปก็จะส่งผลให้อึดอัดได้เช่น เพราะคงไม่มีใครที่ชอบให้คนมาคอยจ้องดูเรา หรือเหมือนกับคอยจับผิดเราอยู่ตลอด แต่นั้นก็เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดี เพราะโจรหรือผู้ร้ายก็จะมีความระมัดระวัง หรือไม่ทำอะไรที่เสี่ยงต่อการโดนจับได้อย่างแน่นอน 

กล้องวงจรปิดเป็นที่นิยมกันมากตามท้องตลาด เพราะไม่ว่าจะเป็นร้านค้า บ้าน หรือในที่ชุมชนตามท้องถนนก็ติดกันทั้งนั้น และนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้องวงจรปิดมีราคาที่สูงขึ้น เพราะนอกจากเป็นความต้องการของตลาดแล้ว ยังเป็นการที่ทำให้เรานอนหลับ เพื่อไม่ต้องมานั่งกังวลกลัวว่าของจะหายอีกด้วย 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กล้องวงจรปิดสมัยใหม่

หากเราติดกล้องวงจรปิดมันจะมีผลดีอย่างไรบ้าง

เราสามารถส่องกล้องวงจรปิดแทนการเดินสำรวจมองดู ตามสถานที่ต่างๆ ยิ่งพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังมีปริมาณที่มากหรือกว้าง ยิ่งเป็นการช่วยเราได้เป็นอย่างมาก เพราะแค่มองผ่านจอเท่านั้น ไม่ต้องคอยเดินดูอย่างเช่นแต่ก่อน 

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม อาทิเช่น จอดรถไว้แล้วรถหาย หรือมีการเฉียวชน หรือกระทำการใดๆ เราสามารถย้อนดูเหตุการณ์เหล่านั้นได้ และจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนขโมยสิ่งของเหล่านั้น หรือเป็นคนกระทำสิ่งต่างๆซึ่งจะเป็นหลักฐานในการแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้การทำงานของตำรวจทำงานง่ายมากขึ้น

 

แทงไก่ชนไทยกับสายพันธุ์บ้านๆ

Published / by admin

สำหรับเรื่องของไก่ชนมีหลายประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสายไหน เพราะค่อนข้างมีอยู่หลายสายด้วยกัน สายพันธุ์ไก่ชนมีสายอะไรบ้าง และมีวิธีดูแลอย่างไร ใครที่ไม่รู้เรื่องหรือกำลังศึกษาอยู่มาอ่านบทความทางนี้เลยคะ

สายพันธุ์ไก่ชนแบบพื้นฐาน

สายพันธุ์ แทงไก่ชนไทย เหล่านี้เป็นแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝาก เราขออธิบายแบบง่ายๆเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น สายพันธุ์ไก่มีดังนี้

–   สายเลี้ยง หมายถึง ไม่เพาะพันธุ์เอง หาซื้อไก่มาเลี้ยงเลย เน้นการเลี้ยงออกชนอย่างเดียว

–   สายบรีดเดอร์ หมายถึง พวกบรรดาสายนี้จะเป็นคนรักไก่เป็นอย่างมาก เพราะว่าไม่มีสายไหนใช้เวลากับไก่ได้เท่าสายนี้เลย เพราะสายนี้ใช้เวลาตั้งแต่เพาะพันธุ์เอง ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการผสมพันธุ์ จนฟักออกมาเป็นตัว และก็ดูแลประคบประหงมอย่างดี ต้องมีการดูแลอย่างดีอาทิเช่น เปิดไฟไล่ยุงให้ กางมุ้งให้ ให้เหล่าอาหารเสริมที่มีประโยชน์ สารพัดที่จะดูแลเรียกว่าอย่างดีแน่นอน เลี้ยงดูจนโตจนสามารถนำไปชนได้ พวกเหล่าสายเลี้ยงพวกนั้นก็จะมาขอซื้อ

–   สายเล่น สำหรับสายนี้เพียงแค่ต้องการเล่นพนันเพียงอย่างเดียว เดินสายตามบ่อนพนันเพียงเท่านั้น

–   สายผสม หมายถึงการรวมทุกสายเข้าไว้ที่นี่

ท่านพอจะทราบแล้วใช่ไหมละว่า พวกที่ไม่ยอมจับไก่เป็นสายไหนกันบ้าง และสำหรับสายเล่นและสายตี ก็คือพวกที่ชื่นชอบในการพนัน พวกที่เล่นแต่การพนันเท่านั้น โดยไม่สนใจวิธีการเลี้ยงด้วยเลยว่าจะเลี้ยงแบบไหน เพราะพวกเขาสนใจแต่การลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตาม ในการเล่นการเดิมพันไก่ชนนั้น มีอยู่ทุกที่และยังเป็นที่ที่นิยมมากในขณะนี้อีกด้วย และยิ่งในตอนนี้บ่อนการพนันไก่ได้ถูกจัดนำมาเป็นแบบออนไลน์แล้ว จึงทำให้ง่ายต่อการพนัน เพราะสามารถเล่นที่ไหนเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องเดินทางให้ลำบาก และผลตอบแทนหรือราคาของเว็บพนันนั้นก็ดีกว่าตามบ้านที่แอบเปิดอีกด้วย เรียกได้ว่าพอจัดมาอยู่ในระบบออนไลน์แล้วดีจริงๆ

วิธีสมัครเล่นgclubคาสิโนออนไลน์

Published / by admin

หลายท่านอาจข้องใจกับการสมัคนรเล่นพนันออนไลน์ วันนี้เราจะมาสอนวิธีสมัครเล่นgclubคาสิโนออนไลน์

เมื่อต้องการสมัครคาสิโนออนไลน์ สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ หาเว็บไซต์ที่ดี

น่าเชื่อถือเป็นที่นิยมของนักเล่นจากนั้นทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเกมที่ต้องการเล่นลงในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นให้ลงทะเบียน เพื่อรับ Username และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเล่นโดยต้องติดต่อกับทางเว็บไซต์ในช่องทางที่กำหนดให้เช่นโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ทางเว็บไซต์ให้ไว้เพื่อติดต่อ

หรือจะพิมพ์พูดคุยกับทางพนักงานผ่านทางเว็บไซต์หรือติดต่อทาง SMS การบริการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้เล่นสามารถที่จะใช้บริการได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน

หลังจากนั้นจะมีทีมงานของทางเว็บไซต์ติดต่อกลับไปหาผู้ที่สมัคร โดยการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เล่นต้องทำในขั้นตอนต่อไปส่วนเรื่องของการเปิดบัญชีเงินทุนสำหรับการวางเดิมพันครั้งแรกในคาสิโนออนไลน์ที่คุณจะเล่น

การลงทะเบียนครั้งแรกจะมีค่าโอนเงินขั้นต่ำห้าร้อยบาทและบางเว็บไซต์จะมีโบนัสพิเศษสำหรับการเปิดบัญชีในการเล่นคาสิโนครั้งแรกเป็นอีกเท่าตัว

ทางเว็บจะโอนเงินเข้าไปในบัญชีของคุณ เมื่อผู้เล่นทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยก็สามารถแจ้งการโอนเงินได้ถึงสามช่องทาง มันจะทำเหมือนกับการลงทะเบียนสิ่งที่ต้องแจ้งให้ทางเว็บไซต์ทราบ คือ ยอดเงินโอนเวลาที่โอน ให้ต้องเป็นเวลาจริงที่ทำการ แจ้งธนาคารปลายทางที่คุณทำการโอนเงินเข้าไปให้กับเว็บไซต์

แจ้งชื่อบัญชีปลายทางที่ผู้เล่นทำการโอนช่องทางในการโอนเงิน เช่น การโอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ATMหรือตู้ฝากเงินเบอร์โทร แล้วก็แจ้งเลขบัญชี ชื่อบัญชี เบอร์โทรศัพท์ของผู้เล่นเพื่อใช้ในการถอนเงิน

หลังจากนั้นพนักงานจะทำการเช็คยอดเงิน เมื่อพนักงานทำการเช็คยอดเงินเรียบร้อยแล้วจะทำการส่งรายละเอียดในการเข้าระบบให้คุณทันทีพนักงานจะส่งผ่านทางข้อความมือถือเมื่อคุณได้รับแล้วก็เข้าไปแล่นในคาสิโนออนไลน์ได้ตอนนั้นเลย

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gclub

website: https://www.g-club.club/

line : g_club