Work from home ต้องใช้ Software อะไรบ้าง

การ work from home คือเรื่องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมีบริษัทและบริษัทให้ความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในขณะนี้ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมากที่ไม่สำคัญว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างในการทำงานให้ทำงานที่บ้านได้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รับส่งในอินเตอร์เนตเข้ามามีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยลงในส่วนซอฟแวร์ของการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นบริษัทในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ

ที่จำเป็นต้องมีการคุยงานการประชุมงานกันอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีในส่วนของโปรแกรมการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมเพราะมีในซอฟต์แวร์หลักการในการทำงาน และการส่งงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การส่งงานแต่ละครั้งเพื่อให้ตรวจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการให้ความสำคัญ

เพราะการตรวจสอบไม่สามารถเดินไปตรวจได้เหมือนตอนที่ทำในบริษัทจำเป็นจะต้องมีการส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วก็ต้องมีการ Comment เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด นี่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่ผู้คนมีความต้องการจะทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเยอะ

ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการตรวจงานในปัจจุบันสามารถเลือกซอฟต์แวร์ได้มากมาย และยังมีในระบบคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ตรวจเช็คได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและส่งข้อมูลกลับไปโดยสามารถอัพเดทข้อมูลที่อยู่ตลอดเวลา ในการส่งคอมเมนต์สามารถส่งได้ในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Trello ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

โดยในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นำมาเพื่อจดบันทึกงานต่างๆ หรือเขียน comment เพื่อให้แก้ไขงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการนำโปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือในส่วนที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการ Video Conference หรือการประชุมงานผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะสามารถประชุมได้โดยใช้ในส่วนของ Skype

รวมทั้งที่มีในโปรแกรมของ Zoom ซึ่งเป็นช่องทางในการ Video Conference ที่ดีมากในปัจจุบันนี้เองจึงทำให้บริษัทต่างๆสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น และยังมีซอฟต์แวร์อื่นอีกมากมายเพื่อตอบสนองกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบก็จะใช้ในส่วนของโปรแกรม Adobe หากเป็น 2d ก็จะเป็นโปรแกรม Photoshop แล้วถ้าหากมีการตัดต่อวีดีโอก็จะใช้ในส่วนของ premiere Pro ได้ยังมีซอฟต์แวร์อื่นอีกมากมายเพื่อรองรับการทำงานทุกคน

เพราะแต่ละบริษัทมีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ ขอซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเหล่านี้มีความแตกต่างกันในการทำงานและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน จึงไม่สำคัญที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับองค์กรเหล่านี้ให้มากที่สุด เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการมากที่สุด 

 

สนับสนุนโดย   gclub