คลังเก็บป้ายกำกับ: ufabet-cafe

Drone คืออะไร?

Published / by admin

โดรน (Drone) เรามักจะได้ยินคำนี้ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดรน นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆทางอากาศ โดยในอดีตนั้นโดรนถูกใช้เป็นครั้งแรกในกองทัพของทหาร เพื่อนำไปสอดแนมข้อมูลต่าง ๆของฝ่ายตรงข้าม

เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถบินบนอากาศได้ภายในรัศมีการใช้งาน จึงสามารถเข้าไปล้วงข้อมูลลับต่าง ๆของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแนบเนียน โดยอาจมีการติดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆไว้ที่ตัวของโดรน เช่น กล้องจับภาพหรือัดวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง รวมไปถึงการติดอาวุธต่าง ๆเพื่อใช้ในการลอบจอมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแนบเนียน และลดการสูญเสียหรือการได้รับบาดเจ็บจากการใช้ทหารเข้าไปโจมดีฝ่ายตรงข้ามโดยตรง

แต่ในปัจจุบันนี้โดรนได้มีการนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆอีกมากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆมากที่สุด ไม่เพียงแต่การใช้งานภายในกองทัพของทหารเท่านั้น ในบางครั้งโดรนถูกนำไปใช้เพื่อเก็บ และบันทึกภาพหรือวิดีโอต่าง ๆในมุมสูง เพื่อให้ได้ภาพที่กว้างขวาง

และสวยงาม ในอาชีพผู้สื่อข่าวนั้นมีการนิยมใช้โดรนกันเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเก็บภาพข่าวสารในมุมกว้าง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ในด้านการขนส่งสินค้าในปัจจุบันในบางประเทศก็มีการขนส่งพัสดุโดยการใช้โดรนแทนพนักงานส่งพัสดุภายในบริเวณรัศมีที่โดรนสามารถทำงานได้ เพื่อเป็นการลดแรงงานการขนส่ง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำพัสดุผูกติดไว้กับโดรน

แล้วมีการบังคับเพื่อนำไปส่งยังสถานที่นั้น ๆ ส่วนในทางด้านการเกษตร โดรนยังถูกนำไปใช้เพื่อสังเกตผลทางเกษตรต่าง ๆได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้วยตนเอง และยังสามารถติดอุปกรณ์เสริม เช่น ยาฆ่าแมลง ไว้ที่ตัวของโดรน และทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงได้เองด้วยคำสั่งจากผู้ใช้งาน จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการนำมาใช้งานทางด้านการเกษตร 

นอกจากนี้โดรนยังมีการพัฒนามากขึ้นไปอีกเรื่อย ๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้โดรนเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิดการก่อการร้ายต่าง ๆขึ้นได้ ภายในประเทศไทยจึงมีการจำกัดการใช้งานโดรนได้เพียงแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

โดยหลัก ๆจะเป็นในกลุ่มของผู้สื่อข่าวที่มีความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อการรายงานข่าวที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในประเทศไทยจึงถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาจถูกดำเนินคดีในข้อหาการก่อการร้ายได้ เรียกได้ว่าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบันนั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานจึงต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง

 

สนับสนุนโดย   ufabet-cafe