คลังเก็บหมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และไอที

ความชัดเจนในการกำหนดข้อมูลในร้านค้าตัวเอง

Published / by admin

หลายๆคนเริ่มทำธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เพราะว่ามีสิ่งมากมายให้ศึกษารวมทั้งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค่อนข้างมากจึงทำให้ ในการคิดวิเคราะห์ถึงธุรกิจสมัยใหม่จำเป็นจะต้องมีการรับรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆให้ชำนาญ

เพราะในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของธุรกิจในปัจจุบัน ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณ ยังไม่รู้จักสินค้าหรือบริการที่คุณผลิตขึ้นมา สิ่งเหล่านี้คุณจะต้องมีการตัดสินใจในการให้การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดและวิธีการใช้งานต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ บริการซื้อของจากคลังในปัจจุบันมีการศึกษาค่อนข้างมาก และลึกพอสมควรเพราะลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริงและสินค้าเหล่านั้นไม่ได้สัมผัสรูปร่างลักษณะต่างๆ

จึงทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าจากราคาและรีวิวต่างๆ สินค้าชนิดเดียวกันมีอยู่มากในท้องตลาดต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจการขายของออนไลน์ค่อนข้างเยอะ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่หันมาทำการตลาดในโลกออนไลน์ลดต้นทุนในส่วนต่างๆลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าร้านต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องมี

แต่ย้ายมาสู่บนโลกออนไลน์ที่เป็นโลกสมมุติ ในการกำหนดสินค้าต่างๆและบริการต่างๆ และในส่วนนี้เองจึงจะเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ที่คุณสนใจ ได้รับรู้เกี่ยวกับตัวตนของคุณและสินค้าของคุณ ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างเพื่อการเปรียบเทียบและการนำไปสู่การสืบค้นรายละเอียด ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความเข้มข้นอย่างมากในการศึกษาข้อมูลต่างๆในการซื้อของแต่ละอย่าง

ผู้คนจะใช้คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นสมาร์ทโฟนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการหรือรายละเอียดที่ต้องการรับรู้ โดยที่พวกเขาต่างๆไม่สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้โดยทันที แต่จะต้องดูรายละเอียดจาก Internet ค้นหารีวิวต่างๆ เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นตรงกับความต้องการมากที่สุด

รูปแบบการซื้อสินค้าของผู้คนเปลี่ยนไป จึงทำให้ลูกค้าที่ไม่มีความคุ้นชินกับร้านค้าบนโลกออนไลน์บางร้านค้า ไม่สามารถทำการปิดการขายได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องให้ถึงที่เกี่ยวกับรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของตัวเองให้ชัดเจนมากที่สุด 

เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาศึกษาค้นคว้าและตัดสินใจ จึงเป็นที่มาของคำว่าหากไม่รู้จักสินค้าลูกค้าไม่สามารถตัดสินใจในการซื้อสินค้าและไม่สามารถปิดการขายของร้านนั้นได้ นี่เองจึงทำให้ธุรกิจในปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นอย่างมากเพราะลูกค้ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น Application ใน smartphone หรือว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ และในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเชื่อมต่ออย่างไม่มีขีดจำกัดทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก หาร้านค้าไหนที่ไม่มีข้อมูลมากเพียงพอหรือไม่ชัดเจนมากเพียงพอจะทำให้โอกาสในการซื้อสินค้าร้านนั้นลดลง

 

ขอขอบคุณ  ae sexy  ที่ให้การสนับสนุน

การพัฒนาสายการผลิตจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี

Published / by admin

สายงานผลิตไปสายงานที่สำคัญส่วนหนึ่งในองค์กรต่างๆ ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวค่อนข้างมากรวมถึงในประเทศไทย ที่มีการจัดทำในส่วนของอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งว่าจะมีสายการผลิตที่ค่อนข้างเยอะ แล้วใช้คนจำนวนมากในการทำงาน

แต่ในปัจจุบันที่เรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนทางด้านแรงงาน ที่มีการปรับขึ้นราคาอยู่เสมอจึงทำให้ในหลายๆธุรกิจมีความคิดเห็นว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการทำงานไปได้ จึงมีในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจมากมายมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อรองรับการทำงานของผู้คนหรือการเปลี่ยนแปลงของในรูปแบบการใช้ธุรกิจในการทำงาน

ธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นมานี้มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันหรือเหนือกว่าคู่แข่ง ในสายงานผลิตนี้ในปัจจุบันมีการใช้คนจำนวนมากในการทำงาน จึงทำให้มีการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะ หากนำที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งานจริงเข้ามาร่วมกับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จากวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงาน

จะทำให้รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆได้ มีความพยายามมากมายในปัจจุบันที่จะคิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสายเทคโนโลยี หรือในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็ตาม การแข่งขันอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดและเข้มข้นอย่างมาก

การพัฒนาสื่อเป็นเรื่องสำคัญการนำเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ว่าใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดต่อการทำงาน จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในส่วนต่างๆได้และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อมาว่าจะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรหรือผลตอบแทนได้มากขึ้นกว่าเดิม นี่จะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากที่ทวีปต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนา

การเติบโตของธุรกิจจำนวนมากที่ทำให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีมากมาย เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการทำงานที่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพมากยิ่งขึ้น จะส่งผลดีกับธุรกิจนานๆเพราะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด

จึงทำให้บริษัทไหนที่มีราคาที่ค่อนข้างถูกและมีคุณภาพส่งผลดีต่อผู้บริโภค จะทำให้ธุรกิจนั้นมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมต่างๆนี้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญว่าธุรกิจต่างๆมีความสำคัญจะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ในการทำงานร่วมถึงจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน 

 

สนับสนุนโดย  Ufabet ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

การเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มในคอมพิวเตอร์มาเป็น Application

Published / by admin

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้งานมายัง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งทำให้ชีวิตประจำวันง่ายยิ่งขึ้น เราสามารถโอนเงินกันผ่านแอพพลิเคชั่นทางมือถือ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ได้แล้ว โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปที่ธนาคาร เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่ามีการจะต้องเสียเวลาไปสถานที่ต่างๆ

โดยสำนักงานของธนาคาร นี่เองเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีการพัฒนาความต่างๆเพื่อรองรับต่อการใช้งานของผู้คน ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารต่างๆการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะผู้คนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ และสามารถโอนไปชำระเงินให้กับผู้ขายของรวมทั้งแหล่ง supplier ของเรา 

นี่เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเยอะ หรือเสียเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆให้มากแต่ณปัจจุบันสามารถทำทุกอย่างผ่านคอมพิวเตอร์ได้หมดแล้ว รวมทั้งอย่างนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่รองรับการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงในยุคของปัจจุบัน เช่นสมาร์ทโฟน หรือจะเป็น iPad เพียงคุณมีอุปกรณ์เหล่านี้รวมทั้งมีอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถเข้าถึงการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็ว แล้วอย่างไรก็ตามนวัตกรรมต่างๆยังคงไม่หยุดยั้ง 

แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนเรามีการกดเงินผ่านบัตร ไม่ว่าจะเป็นบัตรเงินสดหรือบัตรเครดิตที่สามารถใช้ซื้อสินค้ารวมทั้งกดเงินสดออกมาจากตู้ธนาคาร แต่ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาของ Application อยู่เสมอเพื่อรองรับต่อการใช้งานของบุคคล ที่มีความต้องการที่จะพบสิ่งของค่อนข้างน้อย สิ่งสำคัญของมนุษย์ได้ก็คือการที่จะต้องมีการพกสมาร์ทโฟนอยู่เสมอ

ในปัจจุบัน Application ของหลายๆธนาคารก็สามารถกดเงินผ่านโทรศัพท์ได้แล้ว เพียงคุณมีแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟนคุณก็สามารถไปที่ตู้กดเงินธนาคาร และได้รับเงินสดมาหรือแม้แต่จะเป็น เมื่อคุณไปทานอาหารต่างๆตามร้านอาหารที่มีการรองรับการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารคุณก็สามารถได้รับบริการเหล่านั้นโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปกดเงินสดมาชำระในร้านอาหารต่างๆ

การเติบโตของแอพพลิเคชั่นของธนาคารถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ หากย้อนไป 3-4 ปีก่อนหน้านี้คงไม่สามารถที่จะใช้ Application ได้ดีมากนะ มีแต่แพลตฟอร์มในคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆสามารถทำได้โดยอยู่แค่เพียงหน้าคอม

แต่ในปัจจุบันที่มีการเติบโตอยู่เสมอผู้คนสามารถพกโทรศัพท์ไปไหนมาไหนหรือสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การพัฒนาแพลตฟอร์มมาลงแอปพลิเคชันเป็นเรื่องที่หลายๆธนาคารมีการให้ความสนใจอย่างมากและความสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปทำให้เราต้องมีการพัฒนาของผู้ให้บริการต่างๆอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้งานหากบริษัทไหนหรือหน่วยงานไหนไม่สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับความต้องการบุคคล อาจจะทำให้ผู้คนมีการเปลี่ยนทิศทางไปใช้บริการในงานอื่นๆได้

 

สนับสนุนโดย  ufabetcn

สัญญาณไวฟาย

Published / by admin

เป็นเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยจะปล่อยเป็นสัญญาณออกมา ในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เป็นเครือข่ายที่ความนิยมในการใช้งานในปัจจุบันนี้กันอย่างมาก เพราะว่าหลายๆบ้านจะมีการใช้งานแบบไวฟายกันซะส่วนใหญ่ เพราะว่าเหมาะสำหรับกับการใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไอแพด

จึงมีความนิยมในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตแบบนี้ เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานของใครหลายๆคนอีกด้วย ที่สำคัญเราสามารถที่จะใช้งานได้หลายเครื่อง สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เยอะพอสมควรอีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้งาน

มีอินเตอร์เน็ตที่มีความแรงในระดับหนึ่ง สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันใจ จะทำให้โหลดแอพพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วและโหลดได้ง่ายๆอีกด้วยเช่นกัน จึงเป็นความนิยมในยุคปัจจุบันนี้อย่างมาก ในการใช้โซเชียลก็สามารถดูได้อย่างลื่นไหล การใช้งานสื่อ วิดีโอหรือยูทูบ ก็จะสามารถปรับภพในระดับที่คมชัดได้อีกด้วย เป็นอีกข้อดีของการใช้สัญญาณไวฟายที่มีอินเตอร์เน็ตแรง

เราก็จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆได้อย่างไมสะดุด ไม่แล็ค ไม่ค้าง ไม่กระตุก หลายๆบ้านจึงมีความนิยมที่ใช้งานผ่านไวฟายมากกว่า ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ เพราะว่าจะมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ช้ากว่าสัญญาณไวฟายนั่นเอง แต่การใช้อินเตอร์โทรศัพท์มือถือจะมีความจำเป็นอย่างมาก

เมื่อเรานั้นต้องออกไปข้างนอกหรือออกไปยังสถานที่ต่างๆ การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น การใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละรูปแบบจะมีการเชื่อมต่อและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย

เพื่อเป็นตัวเลือกในการนำไปใช้งานของแต่ละคนว่ามีความต้องการที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตในรูปแบบไหนมากกว่า เพราะการใช้งานจะมีความแตกต่างกันออกไป สำหรับคนที่ชอบอยู่บ้านควรใช้งานผ่านสัญญาณไวฟาย คนที่ชอบใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสายแลนในการเชื่อมต่อ ฉะนั้นเราก็สามารถเลือกการใช้งานในแบบที่เรานั้น มีความต้องการในการใช้งานได้เลย

เพื่อการนำไปทำงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าการใช้สัญญาณไวฟายก็มีความนิยมในหลายๆพื้นที่ เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งที่เราออกไปข้างนอก บางที่ก็จะขึ้นสัญญาณไวฟายที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่นั้นๆขึ้นมา เพื่อให้เรากดเข้าไปใช้งานได้ แต่เราต้องเข้าเว็บไซต์ในการขอรหัสผ่านเพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อไวฟายได้ แต่จะมีเวลาในการจำกัดในการใช้งานเช่นกัน ถือว่าเป็นอีกข้อดีของการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไวฟาย

 

สนับสนุนโดย  ดาวน์โหลดแอพ UFABET

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้

Published / by admin

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการทำงานต่างๆ เพราะเราจะต้องอาศัยหรือทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นๆ เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงมีความนิยมที่นำอินเตอร์เน็ตนั้น มาใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์อย่างมากเช่นกัน

เพื่อการใช้งานที่ดีในการทำงาน ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้ตามความต้องการของเรา ที่จะนำมาใช้งานได้อย่างเกิดผลดีที่สุด เพื่อสิ่งที่เราต้องการนั้น ได้อย่างถูกต้องและข้อมูลครบถ้วน

การใช้งานอินเตอร์

เราจะเห็นได้ว่าอินเตอร์นี้ มีความสำคัญอย่างมาก ในการใช้งานในปัจจุบันนี้ เพราะว่าจะทำให้การทำงานของเรา ทำได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นจึงมีความนิยมในการำมาใช้งานในปัจจุบันอย่างมาก เพราะคอมพิวเตอร์นั้นเป็นตัวที่ใช้ในการทำงานสำคัญอย่างมาก เพื่อให้งานของเรานั้น

ออกมาสมบูรณ์ ข้อมูลที่ครบถ้วน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการทำงาน ทั้งการใช้ในการศึกษา ฉะนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อินเตอร์เน็ตนั้น มีบทบาททางสังคมอย่างมาก เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำงานทุกวัน ใช้ในการสื่อสารด้วย เพราะว่าหลายๆคนนั้น ก็มีการทำงานผ่านช้องทางออนไลน์ ฉะนั้นการที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ต จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเช่นกัน

เราต้องการใช้งานที่ดี เพื่อเราจะได้ใช้งานอย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ในการทำงานของเรา หลายๆคนจะชอบใช้งานอินเตอร์เน็ตไปในทางที่ตัวเองจะสนใจซะมากกว่า จะไม่เน้นการใช้งานให้เกิดประโยชน์ ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่า มีการนำอินเตอร์เน็ตนั้น ไปใช้ในการทำงานแบบไหนกัน

เพราะว่าสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของเราอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นการที่เรารู้จักการนำประโยชน์จากตรงนี้ไปต่อยอดในการทำงาน จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก เพราะว่าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ได้ทั้งระบบสายแลนและสัญญาณไร้สาย สามารถเชื่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟน แท็บเล็ต ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทำงานนั้นๆ

ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมหลายเครื่องมือแบบนี้ อินเตอร์เน็ตนั้น จะต้องมีความเร็วระดับหนึ่ง เพื่อการใช้งานที่ดี ของทุกเครื่องมือสื่อสารของเรา เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จักการนำไปใช้งาน ได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด

ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้งานได้อย่างถูกจุด ของการทำงานของเรา เพื่อการใช้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าหากใครที่ชอบใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว เราสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ ได้อย่างหลากหลายอีก เพียงเราเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้องและเกิดผลดีที่สุด ในการทำงานของเรา เพื่อการใช้งานอย่างหลากหลาย

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

การใช้งานแอพไลน์

Published / by admin

การใช้งานแอพไลน์นี้ก็มีความนิยมในการงานอย่างมาก ในยุคปัจจุบันนี้เช่นกัน เพาะมีสติ๊กเกอร์ที่น่ารักลากหลาย ส่งของขวัญให้กันได้ สามารถเลือกธีมไลน์ได้ตามความต้องการของอีกด้วย เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการใช้งาน ในยุคปัจจุบันนี้

เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในการติดต่อสื่อสารกัน แต่คนส่วนใหญ่ชอบจะคุยงาน คุยธุระที่สำคัญๆ ผ่านทางแอพไลน์มากกว่า เพราะว่าอาจจะมีการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลการสนทนาได้อย่างปลอดภัย ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานหรือแชทข้อความการสนทนาหาย ก็จะสามารกู้กับมาได้เช่นกัน

ประโยชน์ของการใช้แอพไลน์

ก็อาจจะมีการใช้งานเหมือนแอพที่มีความต้องการสื่อสารทั่วไป แต่การใช้งานตัวแอพไลน์นี้จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล การสำรองข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีคุณภาพอย่างมกในการใช้งานหรือเก็บข้อมูลที่สำคัญๆ แต่คนที่อยู่ในวัยทำงาน มักจะใช้การติดต่อสื่อสารกันนั้น ผ่านช่องทางแอพไลน์ซะมากกว่า เพราะมีความเป็นส่วนตัวอย่างมากๆ ในการใช้งาน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นเราจะเห็นได้ว่า ในหลายๆเกมในแอพโทรศัพท์มือถือของเรานั้น จะต้องมีการล็อกอินผ่านไลน์เพื่อที่จะเข้าไปเล่นเกมต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูล ถ้าหากเราลบเกมหรือเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ เราก็จะสามารถเข้าเล่นเกมนั้นๆ ได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเริ่มเกมใหม่ให้เสียเวลาของเราอีกด้วย

ฉะนั้นเราจะเห็นได้ถึงความสำคัญต่างๆ ที่มีความหลากหลายอย่างมากในการใช้งานแอพไลน์นี้ และในล่าสุดนี้ ได้มีการอัพเดตการแชทแบบโอเพนแชทให้ผู้คนเข้ากลุ่มสนทนาต่างๆได้ ตามหัวข้อที่เราต้องการเลย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนคลับนักร้อง ดารา ศิลปิน กลุ่มการเรียน การศึกษา กลุ่มการทำงาน จะมีแตกต่างกันไป ให้เรานั้นเลือกเข้าไปใช้งานได้เลย นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะสร้างโอเพนแชทของเราเอง

แต่เราจะต้องมีหัวข้อใหญ่ในการสร้างด้วย เพื่อที่จะมีเพื่อเข้ามาร่วมการสนทนากับเราด้วย เป็นการเปิดแชทให้ผู้ที่มีความชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับเรานั้น สามารถเข้ามาใช้งานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ได้เข้ามาแลเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดของกันและกัน ของแต่ละบุคคล ทำให้เรานั้นได้เจอเพื่อนใหม่ๆ

ในการสนทนาต่างๆอีกด้วย ฉะนั้นหากใครที่มีความสนใจ สามารถลองโหลดแอพไลน์มาใช้งานกันดู ถ้าคูณได้ลองงานด้วยตัวเองก็จะทราบถึงประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ภายในแอพไลน์นี้อย่างมสกเช่นกัน

วางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของบริษัท

Published / by admin

บริษัทที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เพื่อศักยภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของงานบริหารหรือสายการผลิตก็ตามในส่วนนี้เองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางโครงสร้างต่างๆเพื่อให้บุคลากรต่างๆภายในองค์กรของตัวเองมีการพัฒนาเพื่อให้ทราบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการวางระบบ Robot

หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมสายการผลิตลดต้นทุนต่างๆลงและเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่เสมอในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ตอบรับต่อการทำงานและเพื่อให้ผู้ที่มีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง สามารถลดต้นทุนได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตอุตสาหกรรมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเบาหรืออุตสาหกรรมหนัก รวมไปถึงสินค้าทางการเกษตรที่มีการส่งผลิตเป็นจำนวนมากจึงไม่น่าแปลกว่าในประเทศไทยมีการพัฒนาอยู่เสมอ

ในด้านของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาร่วมในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะประเภทของคอมพิวเตอร์ต่างๆมีแตกต่างกันไปหลายประเภทและลักษณะตามการใช้งานก็แตกต่างกันเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประมวลผลที่มีความซับซ้อนหรือเฉพาะทาง และคอมเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆพิมพ์งานเอกสารทั่วไป ต่างกันอย่างไรก็ตามหากบริษัทมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จะทำให้องค์กรตัวเองสามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ การประมวลผลที่มีความซับซ้อนมากขนาดไหน หากวางโครงสร้างของระบบนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นจะทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพื่อความรวดเร็วในการทำงานลดการทำงานที่สิ้นเปลืองทรัพยากร

เป็นจำนวนมาก ก็อย่างที่รู้กันว่าต้นทุนของบริษัทต่างๆนอกจากบุคลากรภายในองค์กรแล้วก็ยังมีทรัพยากรต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าและบริการ ถ้ามีการจัดสถานที่เหมาะสมหรือการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นระบบการนำข้อมูลต่างๆมาประมวลผลเพื่อให้หาความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค แล้วบริษัทก็นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เรานี้เองจะลดการผลิตสินค้าที่สิ้นเปลืองลงและเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆที่มีความต้องการในการพัฒนาองค์กรของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพในการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตอบสนองกับการพัฒนาของบริษัทอยู่เสมอโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจเป็นจำนวนมากธุรกิจจึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรของตัวเองมากยิ่งขึ้น

โน๊ตบุ๊ค

Published / by admin

โน๊ตบุ๊คคือคอมพิวเตอร์ที่ย่อส่วนลงมาจะมีการทำงานคล้ายๆกับคอม

คอมพิวเตอร์นั้นจะมีการเก็บข้อมูลในที่ต่างๆ ส่วนโน๊ตบุ๊คนั้นจะเน้นเป็นการทำงานเป็นส่วนใหญ่เพราะมีขนาดเล็กหรือเอาไว้เล่นเกมหรือเอาไว้พิมพ์งานหรือตัดต่อรูปใช้งานได้หลายรูปแบบ โน๊ตบุ๊คนั้นสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เพราะมีตัวรับสัญญาณในการใช้งานหรือใช้ทำงานส่งเมลล์หรือแชทกับเพื่อนได้อีกด้วยต่างจากคอมที่ต้องใช้สายสัญญาณทำให้ไม่สามารถพกพาออกไปได้เพราะคอมนั้นค่อนข้างมีลักษณะที่ใหญ่

ส่วนมากคนที่ใช้หรือคนที่ซื้อโน๊ตบุ๊คนั้นจะเป็นคนทำงานหรือนักศึกษาเพื่อเอาไว้ในการทำงานหรือพิมพ์งานต่างๆและยังสะดวกพกพาได้ง่ายและยังไม่ยุ่งยากอีกด้วย โน๊ตบุ๊คมีแบตอยู่ในตัวต่อให้ไม่ต้องเสียบสายในการใช้งานตัวเครื่องก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะได้เสียบสายเก็บพลังงานสำรองไว้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียบสายก็ยังสามารถใช้งานได้ โน๊ตบุ๊คนั้นจะมีราคาใกล้เคียงหรือมากกว่าตามความเหมาะสม

หรือมีเทคโนโลยีที่มากกว่าเครื่องอื่นๆอาจะทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีกด้วย การทำงานของโน๊ตบุ๊คจะทำงานแบบเดียวกันกับคอมและยังสามารถใช้อุปกรณ์เดียวกันกับคอมได้อีกด้วยแถมยังพกพาไปในที่ต่างๆได้ดีเพราะมีขนาดที่เล็กกว่าคอมเหมาะแก่คนที่ทำงานหรือนักเขียนรวมทั้งเอาไว้ตัดต่อได้อีกด้วยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และยังใช้งานได้ดี การใช้งานก็แสนจะง่ายเพราะใช้งานแบบคอม คอมนั้นจะออกขายก่อนโน๊ตบุ๊ค

แล้วได้พัฒนามาเป็นโน็ตบุ๊คและย่อขนาดให้เล็กลงทำให้คนสนใจมากกว่าคอม คอมจะเป็นแบบตั้งโต๊ะและไม่สามารถพกพาไปที่ข้างนอกได้และยังยุ่งยากต้องต่อสายมากมายเพื่อการใช้งาน โน๊ตบุ๊คจึงเหมาะกับคนทำงานหรือพวกนักเขียนเพราะพกพาได้ง่ายและถ้านักเขียนนึกไอเดียออกได้ก็จะสามารถพิมพ์ตอนนั้น

ได้เลยเป็นเครื่องมือที่ดีมากและยังมีประโยชน์มากมายแก่คนใช้งาน โน๊ตบุ๊คนั้นจะมีจอภาพติดมากับตัวเครื่องเลยต่างจากคอมที่จะต้องมีจอแยกไปอีกและยังมีกล้องติดตัวเครื่องมาให้อีกด้วยทำจะมีบางเครื่องที่ทำให้ราคานั้นสูงขึ้นไปอีกทุกคนควรจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นเพราะถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นภัยต่อพวกเด็กๆอาจจะชักนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีหากไม่มีใครสอนเขาใช้หรืออะไรก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เข้าถึงตัวผู้ใช้ได้เร็วมากๆ เพียงแค่อยากรู้อะไรก็หยิบขึ้นมาแล้วหาได้เลยไม่จำเป็นต้องออกไปหาด้วยตัวเองนอกบ้านอุปกรณ์เหล่านี้ควรได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและทำให้เด็กๆใช้ให้เป็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นเอง

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันเวลา DATE & TIME ทีน่าสนใจในภาษา PHP

Published / by admin

ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา (DATE & TIME) นี้.

เป็นข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจในการพัฒนาเว็ปไซต์ด้วย PHP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม การเขียนสคริปต์ต่างๆ โดยมีการทำงานหลากหลายรูปแบบที่ต้องอาศัยฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันเวลา เช่น ทำบันทึกการเข้า-ออกเวลาทำงาน , การบันทึกวันหยุดต่างๆ เป็นต้น

time() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการอ่านค่าวันเวลา ณ ปัจจุบัน ค่าที่ได้จากฟังก์ชั่นที่จะอยู่ในรูปแบบ timestamp ซึ่งส่วนมากผู้ใช้งานจะนำไปพัฒนาต่อยอดใช้กับฟังก์ชั่นอื่นๆต่อไป

strtotime() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แปลงค่าจากสตริงให้เป็นข้อมูลวันเวลาในรูปแบบ timestamp ซึ่งรูปแบบสตริงนั้นต้องเขียนในรูปแบบที่ทำให้แปลงค่าได้ นั่นคือต้องเขียนแบบ Month/Date/Year ซึ่งถ้าแปลงไม่ได้ ตัวโปรแกรมจะส่งค่า false กลับมา เช่น

$timestamp = strtotime(“12/31/2010”);

$timestamp = strtotime(“31 December 2010”); //OK ทั้งสองค่านี้คือเป็น true อ่านค่าออกมาได้

ฟังก์ชั่นในการอ่น และตรวจสอบวันเวลา

getdate([timestamp]) เป็นการอ่านค่าบางส่วนของวันเวลา ตามแต่เราจะกำหนดว่าจะอ่านค่าใด โดยอ้างอิงจากค่า timestamp ซึ่งถ้าไม่กำหนด จะอ่านค่าวันเวลา ณ ปัจจุบันเป็น default แต่หากมีการกำหนด อาจใช้ค่าจากฟังก์ชั่น strtotime() ได้เช่นกัน ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่นนี้ จะส่งค่าคืนมาเป็น อาร์เรย์แบบ Key/Value ซึ่งค่า Key ในการอ่านข้อมูลจะมีดังนี้

Key => seconds คือ “วินาที” มีค่าตั้งแต่ 0-59

Key => minutes คือ “นาที” มีค่าตั้งแต่ 0-59

Key => hours คือ “ชั่วโมง” มีค่าตั้งแต่ 0-23

Key => mday คือ “วันที่” มีค่าตั้งแต่ 1-31

Key => wday คือ “ลำดับของวันในรอบสัปดาห์” มีค่าตั้งแต่ 0-6 (อาทิตย์-เสาร์)

Key => mon คือ “ลำดับของเดือนในรอบปี” มีค่าตั้งแต่ 1-12

Key => year คือ “ปี” เป็นเลขสี่หลักเช่น 2020

 

Key => yday คือ “ลำดับของวันในรอบปี” มีค่าตั้งแต่ 0-365

Key => weekday คือ “ชื่อวัน” มีค่าตั้งแต่ Sunday-Saturday

Key => month คือ “ชื่อเดือน” มีค่าตั้งแต่ January-December

ตัวอย่าง

$d = getdate();

echo $d[‘mday’].”-“.$d[‘month’].”-“.$d[‘year’];

//ผลลัพธ์คือ 15-January-2020

ฟังก์ชั่นในการกำหนดรูปแบบวันเวลา

วันเวลาสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบดังนี้

date(รูปแบบวันเวลา[,timestamp]) โดยต้องระบุวันเวลาที่ต้องการใน timestamp หรือถ้าไม่กำหนด จะนับเวลาปัจจุบันแทน

อักขระใช้แทน “วัน” และ “สัปดาห์”

d – แทนวันที่ของเดือน เป็นเลข 2 หลัก เช่น 01,03,15

j – แทนวันที่ของเดือนแบบไม่มี 0 นำหน้า เช่น 1,3,15

D – แทนวันในแต่ละสัปดาห์แบบย่อ เช่น Sun, Mon, Tue

l – ตัว L พิมพ์เล็ก ใช้แทนวันในรอบสัปดาห์แบบชื่อเต็ม Sunday, Monday…

ทำไมเราต้องใช้ github

Published / by admin

ในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพลิเคชัน

เมื่อมีโปรแกรมเมอร์หลายคนสิ่งที่อาจจะเกิดความยุ่งยาก คือโปรแกรมเมอร์เกิดเขียนโปรแกรมซ้ำซ้อนกัน ทำให้โค้ดที่เขียนไว้ไม่อัพเดต และอาจเกิดเรื่องกินแหนงแคลงใจกันในหมู่โปรแกรมเมอร์ก็ได้ github จะช่วยลดปัญหาด้านการเขียนโปรแกรมซ้ำซ้อนกัน

โดย github เป็นโปรแกรมด้านเวอร์ชันคอนโทรล ที่ช่วยควบคุม process การทำงานระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมหลายคนให้ควบรวมเข้ามาเป็นโปรเจ็คเดียวกันก็ได้ โดยสมาชิกในทีมสามารถเขียนโปรแกรมในไฟล์เดียวกัน และสามารถ merge รวมกัน โดยพูดคุยกันก่อนที่จะอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปบน github ได้

เพื่อประโยชน์การทำงานเป็นโปรเจ็ค แต่ว่าการจะใช้โปรแกรมนี้เราต้องรู้คำสั่งพื้นฐานบ้างเล็กน้อยสำหรับการเขียนโปรแกรมในการ ดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์จาก repository ลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานของ github คือเราต้องสร้าง repository เข้าไปก่อนและพยายามแบ่งหมวดหมู่การทำงานคล้ายๆ กับการสร้าง folder ใน windows และจากนั้นก็ copy link ที่เป็น repository ให้กับโปรแกรมเมอร์แต่ละคนได้ใช้งาน

Github เป็นโปรแกรมด้านการแชร์ไฟล์ (โค้ด) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานของคนหลายคน ทำงานร่วมกันได้แบบไหลลื่น

มันเป็นโปรแกรมด้านการใช้งาน เวอร์ชันคอนโทรลที่ควบคุมการเขียนโปรแกรมของนักพัฒนาโปรแกรมที่มากกว่าหนึ่งคนในการเขียนโปรเจ็คต์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่นทีมนักพัฒนาโปรแกรมต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บหนึ่ง แต่ก็ต้องมีการตกลงขอบเขตของการเขียนว่า ผู้เขียนจะเขียนไปถึงส่วนไหน หรือในทางปฏิบัติอาจจะแยกกันเขียนคนละหน้าเว็บก็ได้

จากนั้นเมื่อทำการเขียนโปรแกรมที่เครื่องตัวเองเสร็จแล้ว ก็ให้ทำการอัพโหลด push file ของเครื่องตัวเองขึ้นไปที่ repository ในขณะที่การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก repository ลงสู่เครื่องตัวเองเรียกว่า pop 

ข้อดีของ github มีหลายอย่างมากๆ แต่ว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า ทำไมเราไม่ใช้ระบบ dropbox หรือระบบ cloud system  ก็เพราะว่าในการทำงานของ dropbox หรือระบบ cloud ไม่สามารถล็อกหรือแจ้งเตือนได้ว่าไฟล์ที่อยู่บนเว็บมีการดำเนินการแก้ไขอยู่หรือไม่ 

ไม่เหมือนกับ github ที่เหมือนกับมีการ synchronize โค้ดอยู่ตลอดเวลา หากว่าโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งแก้ไขโค้ด ทางสมาชิกรายอื่นจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์ที่ซ้ำซ้อนกัน

และข้อดีคือมันมีตัวช่วย หรือ document ในการแนะนำการใช้งานว่าแต่ละเมนู แต่ละคำสั่งมีการใช้งานอย่างไร ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นมาไม่น้อย ถึงแม้ว่าเราจะใช้ command line ในการอัพโค้ดหรือดาวน์โหลดโค้ดก็ตาม

สุดท้ายนี้การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการควบคุมเวอร์ชันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าทีมในการออกแบบ,วางแผนเพื่อให้การทำงานของทุกคนในทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น