ผ่อน 0% โปรโมชั่นของบัตรเครดิต ที่ผ่อนได้ แต่ต้องใช้ให้เป็น

ปัจจุบันนั้นในโลกของเรา โปรโมชั่นของบัตรเครดิต  เป็นสิ่งที่แทบจะทดแทนการใช้เงินสดไปแล้วในยุคปัจจุบัน และหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทุกสถาบันการเงินได้ทำออกมาและจูงใจให้คนเรานิยมใช้บัตรเครดิตนั้นก็คือการผ่อนแบบ 0% โดยอาจจะมีระยะเวลาการผ่อนที่แตกต่างกันไป เช่น สามเดือน หกเดือน หรือสิบเดือน หรือบางสถาบันใจป้ำให้ถึง ยี่สิบสี่เดือนเลยด้วยซ้ำ แต่เราเคยสงสัยกันไหมว่าสถาบันการเงินเหล่านี้เค้าได้อะไร และทำไมถึงต้องเกิดโปรโมชั่น 0% นี้ขึ้นมา

โปรโมชั่นของบัตรเครดิต โดยสถาบันวิจัยของประเทศเนเธอร์แลนด์ นั้น ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่า การซื้อสินค้าระหว่างการใช้เงินสด และการใช้บัตรเครดิตพบว่าการใช้บัตรเครดิตมีการใช้จ่ายมากกว่าจ่ายเงินสดถึงสองเท่า ด้วยเหตุผลดังนี้

บัตรเครดิตมีความสะดวก และง่ายในการใช้จ่ายมากกว่าเงินสด โดยเฉพาะกับกลุ่มสินค้าที่มีความฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง ซึ่งถ้าใช้เงินสดซื้อ เราจะต้องเก็บเงินอยู่หลายเดือนกว่าที่จะซื้อสินค้านั้นได้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกอยากได้อาจจะลดน้อยลงจนทำให้กลายเป็นไม่ซื้อแล้ว

การซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต สร้างความรู้สึกเจ็บปวดน้อยกว่าการใช้เงินสด เมื่อสินค้าที่มีราคาสูงถูกแบ่งผ่อนจ่ายรายเดือน ทำให้มูลค่าเงินที่ต้องจ่ายดูน้อยลงมา โดยเฉพาะเมื่อเป็นการผ่อนสินค้าแบบดอกเบี้ย 0% ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลย 

ซึ่งนี่คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้บัตรเครดิต แต่ในทางกลับกัน สถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิต นั้นจะได้อะไรจากเรื่องนี้

นั่นก็คือสถาบันการเงินไม่ได้ดอกเบี้ยจากการผ่อนสินค้า แต่ก็จะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากร้านค้าตามที่ตกลงกันแทน และในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระตามเวลาที่กำหนด สถาบันการเงินผู้ออกบัตรสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงได้ไม่เกินร้อยละ 18% ต่อปี รวมไปถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการทวงถาม และจากการเปิดเผยข้อมูลของ สคช. พบว่าในปัจจุบันหนี้สินครัวเรือนไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคิดเป็นสัดส่วน 78.7% ของ GDP ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้ และเป็นอันดับที่สิบเอ็ดของโลก

ส่วนมุมของร้านค้า การผ่อน 0% ถือเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการค้าที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายจากการตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายยิ่งขึ้น

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนั้น โปรโมชั่นผ่อน 0% เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีวินัยและมีความรู้ความเข้าใจกับการบริหารการเงิน เช่นสามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากการผ่อนที่ปลอดดอกเบี้ยไปสร้างโอกาสหมุนลงทุนต่างๆก่อนได้ รวมถึงผลประโยชน์จากการสะสมคะแนนเพื่อแลกไมล์หรือ Cash Back หากมีการผ่อนชำระได้ตรงเวลา

 

สนับสนุนโดย    Ufabet เข้าสู่ระบบ